Hundraåringen som inte försvann

FAR fyller 100 år och fyller samtidigt en viktig funktion. Disruptiva förändringar i en osäker omvärld ökar betydelsen av revisions- och rådgivningsbranschens bidrag till tillit, finansiell stabilitet och hållbar utveckling. Här kommer FAR in i bilden som den samlande aktören för professionerna i den svenska branschen.

Att vara mötesplats, kulturbärare och vägvisare är givna uppgifter för FAR. Högt på agendan kommer också att på olika sätt bidra till utvecklingen för näringsliv och samhälle, inte minst på områden där FAR/branschen har unika kompetenser och insikter. Vidare måste FAR:s arbete med att både utbilda och kvalitetssäkra framhållas.

Det är stora och krävande uppgifter som ligger på FAR:s axlar. Lyckligtvis har hundraåringen inte försvunnit utan är i allra högsta grad levande, vital och framåtlutad. Ett exempel på det sistnämnda är engagemanget inom hållbarhet.

Mitt i allt firande vill jag ändå framföra en kort önskelista till FAR, allt i konstruktivt syfte. Jag vill att FAR

  • sticker hål på byråbubblorna så att dialogen och erfarenhetsutbytet inom professionerna kan flöda ymnigare än idag
  • öppnar upp branschen genom att motverka förekomsten av så kallade kundskyddsklausuler och andra konkurrenshämmande avtal
  • pekar ihärdigt på behovet av en betydligt snabbare normgivning på det internationella planet – det ska inte få ta tio år att mejsla fram en standard för revison i mindre komplexa företag

Men innan detta förverkligas ska vi fira vår pigga hundraåring med pompa och ståt samt ett fyrfaldigt HURRA!

För mig, som tidigare generalsekreterare i FAR (2004-2018), är det en ynnest att få vara med om firandet.

(Inlägget är även publicerat som krönika i Revisionsvärlden: https://revisionsvarlden.se/hundraaringen-som-inte-forsvann/)